De verschillende regeringen van het land bieden ons verschillende belastingverminderingen aan voor bepaalde uitgaven. Het lijstje is behoorlijk lang … en door de coronacrisis is het nog wat langer geworden.

Federale belastingverminderingen

U krijgt dan wel 1 afrekening, in werkelijkheid betaalt u uw belastingen deels aan de federale overheid en deels aan de gewestelijke overheid. Beiden overheden bieden belastingverminderingen voor uitgaven die zij belangrijk achten.

Onder de federale belastingverminderingen vinden we klassiekers zoals het langetermijnsparen (belastingvermindering voor pensioensparen en levensverzekeringen), voor giften, voor kinderoppas, … Wat is daar nieuw?

De omvang van de belastingvermindering wordt in principe jaarlijks aangepast aan de levensduurte. Eind verleden jaar werd voor een aantal van deze belastingverminderingen deze indexering bevroren. De indexstop werd met een jaar uitgesteld voor pensioensparen omdat de maatregel pas tegen het eind van het jaar werd genomen en spaarders dus eigenlijk hun spaarplan hadden afgestemd op het nieuwe bedrag. Concreet: u kon in 2020 tot 990 euro aan pensioensparen doen en daarvoor krijgt u dan een belastingvermindering van 30%. U kon ook meer sparen (tot 1.270 euro) maar dan is de belastingvermindering slechts 25%. Opgelet dus: als u 1.000 euro pensioensparen doet, dan heeft u 25% belastingvermindering op dat bedrag (= 250 euro) terwijl, als u slechts 990 euro spaart, u 30% (= 297 euro) bespaart. De volgende jaren zullen die bedragen niet veranderen.

Voor giften werd de belastingvermindering sterk opgetrokken. Giften die u in 2020 deed geven recht op een belastingvermindering van 60% (in plaats van de gebruikelijke 45%). U heeft pas recht op zo’n belastingvermindering als de gift minstens 40 euro bedraagt. In principe moet de schenking in geld gedaan worden maar ook daar was er voor 2020 een (redelijk complexe) versoepeling: schonk u medisch materiaal of computers, dan kan u daar dus een fikse belastingvermindering voor genieten maar u moet wel goed de beperkingen en voorwaarden controleren.
De versoepelde regeling en het verhoogde tarief zijn tijdelijk en gelden niet meer in 2021.

De belastingvermindering voor uitgaven voor kinderopvang werd in 2020 opgetrokken tot 13,00 euro per dag en per kind (voorheen 11,20 euro) en vanaf 2021 tot 13,70 euro. Vergeet niet dat u deze beperking zelf moet toepassen. Bovendien gelden de verminderingen voortaan voor kinderen tot 14 jaar (dat was tot nog toe 12 jaar).
In principe krijgt u de vermindering maar als de opvang effectief plaatsvond. Voor de periode van de coronacrisis wijkt men daar van af: boekte en betaalde u voor kinderoppas en kon die niet doorgaan door de crisis (bv. een vakantiekamp), dan krijgt u de belastingvermindering toch, op voorwaarde dat u uw geld niet heeft teruggevraagd uiteraard.

Ten slotte is er nog de belastingvermindering voor ‘corona-aandelen’: als u in 2020 nieuwe aandelen verwierf in een kmo die een ernstig omzetdaling leed naar aanleiding van de pandemie, dan heeft u, mits naleving van een reeks voorwaarden, recht op een belastingvermindering van 20%. De investering mag niet meer bedragen dan 100.000 euro (de vennootschap mag niet meer dan 250.000 euro van dit soort nieuwe aandelen uitgeven) en uw participatie in de vennootschap mag niet groter worden dan 30%. Die maatregel werd trouwens tijdelijk verlengd.

Gewestelijke belastingverminderingen en belastingkredieten

Ook van de gewesten krijgt u belastingverminderingen. Ze zijn bijvoorbeeld bevoegd voor de belastingvermindering voor de eerste woning maar veel blijft er van die belastingvermindering niet meer over.

De belastingvermindering voor dienstencheques is ook een gewestelijke aangelegenheid.
In het Vlaamse Gewest krijgt u voor de aankoop van dat soort cheques nog slechts een belastingvermindering van 20% (in plaats van 30% voor 2019) terwijl het maximumbedrag aan cheques beperkt is tot 1.520 euro.
In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bedraagt de belastingvermindering al een tijdje 15% (ook op een bedrag van maximaal 1.520 euro).
Wallonië heeft een andere berekeningswijze. De belastingvermindering bedraagt 30% maar slechts voor de eerste 150 dienstencheques. Via een ingewikkelde berekening komt u in de praktijk tot een belastingvermindering van 0,90 euro per cheque.

Naast ‘belastingverminderingen’ verlenen gewesten ook nog ‘belastingkredieten’. Belastingkredieten worden in principe terugbetaald als het bedrag van de verschuldigde belastingen onvoldoende is.
In het Vlaamse Gewest was er al een winwinlening waarbij u een belastingkrediet kan krijgen van 2,5% voor de lening die u toestaat aan een in het Vlaamse Gewest gevestigde onderneming. In 2020 kwam daar nog het vriendenaandeel of winwinkapitaal bij. Het vriendenaandeel is een belastingkrediet van 2,5%, gedurende 5 jaar, als u investeerde in aandelen van een Vlaamse kmo. Het maximumbedrag van de investering is 75.000 euro. Vermits de maatregel pas officieel werd bekendgemaakt op 23 december 2020 is de kans klein dat veel belastingplichtigen er nog gebruik van maakten in 2020, maar voor de aangifte van volgend jaar zijn hier dus belastingen te besparen.

Wallonië kent sinds 2017 een soort winwinlening (prêt coup de pouce). Daar werden wat wijzigingen aan aangebracht maar ook die gelden pas vanaf 1 januari 2021. Ze hebben dus pas impact in de aangifte van volgend jaar. In grote lijnen is het principe hetzelfde als de Vlaamse winwinlening waarbij een belastingkrediet van 4% gedurende de eerste 4 jaren wordt toegekend. Daarna daalt het belastingkrediet naar 2,5%. Het maximumbedrag dat u op deze manier kan inbrengen bedraagt 50.000 euro maar het werd voor 2021 opgetrokken tot 125.000 euro.

In 2020 volgde het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met de zogenaamde Proxi-lening. De maatregel loopt sinds 15 oktober 2020. Ook hier wordt een belastingkrediet toegekend (van 4% gedurende de eerste 3 jaren, daarna 2,5%) voor leningen toegestaan aan Brusselse kmo’s. Het maximumbedrag is in principe 50.000 euro per kredietgever maar voor 2020 en 2021 is het meteen 75.000 euro.

Aangifte PB

Voor pensioensparen moet u zelf kiezen op welk bedrag u een belastingvermindering wenst. Voor kinderoppas moet u het juiste bedrag zelf bepalen vóór u de aangifte invult. En ook voor de gewestelijke belastingverminderingen en belastingkredieten moet u zelf bedragen invullen.

De indieningstermijnen zijn al een tijdje bekend maar geven we toch nog even mee.
Papieren aangiften moeten ten laatste op 30 juni 2021 worden ingediend.
Als u uw aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) indient, moet u dat ten laatste op 15 juli 2021 doen.
Als u een beroep doet op een mandataris, heeft die tijd tot 21 oktober 2021 om uw aangifte in te dienen.

Andere berichten