De Balanscentrale, onderdeel van de Nationale Bank van België (NBB), voert vanaf januari 2022 wijzigingen door die een impact kunnen hebben op de manier waarop u een jaarrekening neerlegt. Een neerlegging op papier is niet meer mogelijk, online wordt eenvoudiger.

Aanmelden

Op het vlak van het aanmelden komen er nieuwe mogelijkheden. Momenteel kan u
enkel met uw identiteitskaart en een kaartlezer inloggen. Vanaf 2022 is de
Balanscentrale aangesloten op de CSAM-applicatie, waardoor u ook kan inloggen
met bijzondere tokens, Itsme of via een eIDAS-applicatie (een Europees erkende
elektronische handtekening).

De Balanscentrale zal dan ook aansluiten op het ‘e-Box enterprise’-platform. Dat
is een reeds bestaand platform, waarnaar u net zoals bij my-eBox, uw officiële
communicatie met de overheidsinstellingen kan laten sturen. De FOD Economie, de
RSZ en de Vlaamse Belastingdienst maken daar momenteel al gebruik van.
Zo
zal u er bijvoorbeeld de bevestiging van de neerlegging van de jaarrekening in
terugvinden. Momenteel gebeurt dat nog op papier, maar vanaf 2022 zal dat dus
enkel nog via e-Box enterprise verlopen.
Meer informatie over het platform
vindt u op www.eboxenterprise.be.

Openbaarmaking

De toepassing wordt ook aangepast om de openbaarmaking sneller te laten
verlopen.
In eerste instantie maakt de NBB de online-betaling mogelijk. Omdat
in de meeste gevallen uw accountant de administratieve kant van de neerlegging
voor zijn rekening neemt, voorziet de nieuwe applicatie erin dat de
gevolmachtigde een beveiligde link kan doorsturen naar zijn klant.

Noteer ook dat het rekeningnummer van de Balanscentrale zal wijzigen.
Samen
met nog enkele andere wijzigingen zorgt de eenvoudiger betaling er ook voor dat
de jaarrekening al kort na de validatie van de betaling gepubliceerd kan worden.

En dankzij de nieuwe applicatie kan u voortaan ook boekhoudgegevens in
tekstformaat downloaden.

Neer te leggen documenten

Het zag er enige tijd naar uit dat er op het vlak van de wettelijke modellen van
de jaarrekening ook wijzigingen zouden komen, maar dat lijkt momenteel niet
langer het geval te zijn. Er komt wel een nieuwe applicatie om de jaarrekeningen
op te maken en neer te leggen. De huidige applicaties worden vervangen door één
enkele applicatie. Sinds eind september is de testomgeving voor deze
‘Filin’-applicatie beschikbaar.

Het XBRL-formaat, dat u moet gebruiken voor uw jaarrekeningen, wordt vervangen
door een XBRL 2.1-standaard. Het oude XBRL-formaat is niet meer geldig vanaf
2022. De nieuwe standaard heeft als voordeel dat u de documenten gesplitst kan
aanbieden bij de Balanscentrale. Concreet betekent dit dat u de jaarrekening kan
aanbieden op één moment en alle andere documenten op een ander moment.
De
Balanscentrale waarschuwt er wel voor dat de gesplitste neerlegging de
uitzondering is; een gezamenlijke neerlegging blijft de regel.

Pdf-versies

U kan een jaarrekening neerleggen in de vorm van een gestructureerd databestand
of in de vorm van een pdf-bestand. De gestructureerde databestanden (XBRL)
ondergaan bij de neerlegging bepaalde rekenkundige en logische controles, een
beetje zoals bij de BTW-aangiftes.
Voor jaarrekeningen in de vorm van een pdf
kon dat nu niet, zodat de controle achteraf moest gebeuren en dat kon dan leiden
tot publicatie van een verbeterende aangifte. Maar vanaf 1 januari 2022 worden
ook de jaarrekeningen opgemaakt in de vorm van een pdf-bestand aan de
rekenkundige en logische controles onderworpen voordat zij worden aanvaard.

Andere berichten