Eind september 2023 bereikte minister van Financiën Vincent Van Peteghem in de ministerraad een akkoord over de verplichte invoering van digitale facturatie (e-invoicing) tussen ondernemingen vanaf 1 januari 2026. Er wordt een ruime overgangstermijn voorzien, zodat elke belastingplichtige de kans krijgt om zich aan te passen aan deze nieuwe werkwijze.

De stap naar digitale facturatie is van belang om de btw-kloof (dit is het verschil tussen wat de overheid moet ontvangen aan btw-inkomsten en wat de overheid daadwerkelijk ontvangt), te verkleinen en in te zetten voor administratieve vereenvoudiging.

Elektronische facturatie wordt de norm

Deze verplichting bestaat al voor facturen die worden uitgereikt aan de overheid. Vanaf 1 januari 2026 zal dit dus ook de norm worden in transacties tussen belastingplichtige ondernemingen.

Concreet zult u als bedrijf gebruik moeten maken van gestructureerde elektronische facturen (GEF’s) die verstuurd worden via het Peppol-netwerk. GEF’s zijn digitale bestanden in XML-formaat (Extensible Markup Language) die opgebouwd zijn volgens een universele structuur, de Universal Business Language of UBL. Die opbouw zorgt ervoor dat softwarepakketten wereldwijd elektronische facturen volautomatisch kunnen inlezen en verwerken.

De voordelen van elektronische facturatie

Dankzij elektronische facturatie kunnen processen aanzienlijk geautomatiseerd worden. Dit zorgt voor tijdswinst en administratieve vereenvoudiging voor uw bedrijf en uw fiscaal adviseur.

Voor de overheid is elektronische facturatie een sterk wapen in de strijd tegen btw-fraude. Het nieuwe voorontwerp van minister Van Peteghem kadert in het regeerakkoord van de federale regering, waarbij het verkleinen van de btw-kloof een van de aandachtspunten is.

Extra advies vereist

Vooraleer het wetsontwerp over elektronisch factureren gestemd kan worden, moeten eerst nog de Raad van State, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, Agrofront en ITAA hun advies geven.

Andere berichten