De naam van uw bedrijf als nummerplaat op uw voertuig… Leuke publiciteit. Voor 1.000 euro kan het. Maar wat vindt de fiscus ervan?

Wat mag en wat mag niet

Wist u dat er eind 2021 al 11.021 gepersonaliseerde nummerplaten gereserveerd
werden? Tegenover 7.976 in 2020 en slechts 5.949 in 2018. De spelregels zijn
vrij eenvoudig:

De gepersonaliseerde combinatie moet altijd minstens 1 letter bevatten. Alleen
cijfers mag dus niet. Allemaal letters kan wel.>

De gepersonaliseerde kentekenplaat bevat 9 plaatsen, waarvan 1 plaats al
ingevuld is (met de reliëfstempel links op de kentekenplaat). Ze bevat dus
maximum 8 vrije plaatsen.

Letters of groepen van letters worden van de cijfers of groepen van cijfers
gescheiden door een streepje. Het streepje neemt ook een plaats in.

Verder zijn enkele combinaties niet toegestaan. Combinaties waarin CD, X, Y, Z
of TX zitten, mogen niet omdat ze verwarring kunnen veroorzaken met andere
officiële nummerplaten. Om dezelfde reden mag u ook niet gaan voor combinaties
zoals JAN-4444, AXEL-333, 007-BOND en 2014-BEL (3 of 4 letters of cijfers, in
combinatie met respectievelijk 4 of 3 cijfers of letters), omdat ze verwarring
kunnen veroorzaken met de gewone nummerplaten.

U kan checken of uw droomcombinatie nog beschikbaar en toegelaten is, op de
website https://mobilit.belgium.be/nl.

En de fiscus?

Een gepersonaliseerde nummerplaat kost 1.000 euro (plus 30 euro
administratiekosten).

Als je nu de naam van je bedrijf (of een deel ervan) op de nummerplaat laat
plaatsen, is die 1.030 euro dan fiscaal aftrekbaar? De kwestie kwam aan bod in
de marge van een parlementaire vraag.

De minister is, om het zachtjes uit te drukken, terughoudend. Volgens hem is het
voor de belastingplichtige doorgaans moeilijk om aan te tonen dat de uitgave van
1.030 euro werd gedaan of gedragen om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen
of te behouden, zoals het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voorschrijft.
Hij ziet niet in hoe dergelijke kosten een publicitair karakter zouden hebben.

Hoezo geen publiciteit?

Misschien heeft de minister niet veel fantasie. Als een bedrijfsleider de naam
van zijn bedrijf op de nummerplaat van zijn bedrijfswagen zet, waarom zou dat
dan geen publiciteit zijn? Wat is het verschil tussen een sticker met de
bedrijfsnaam op de deur van de wagen en de bedrijfsnaam op de nummerplaat? Denk
bijvoorbeeld aan een begrafenisondernemer die met ‘gepersonaliseerde’ lijkwagens
en privéwagens rondrijdt. Of aan een touroperator die de nummerplaten van zijn
reisbussen personaliseert. Een garagist die zijn vervangwagens een persoonlijk
tintje geeft…

Het ministeriële antwoord is munitie voor de Administratie om moeilijk te doen
over een uitgave die wel degelijk bedrijfsmatig kan zijn. Maar welke andere
reden dan een beroepsmatige reden zou een ondernemer kunnen hebben om de naam
van zijn bedrijf op zijn nummerplaat te zetten? Hopelijk hebben
belastingambtenaren het beter begrepen.

Andere berichten