Van personenwagen tot laptop: voor veel ondernemers zijn fiscaalvriendelijke voordelen van alle aard (VAA) een populaire manier om hun maandelijkse bezoldiging aan te vullen. Centraal hierbij staat de gunstige forfaitaire basis voor de belasting ervan. Lees: de belasting die u betaalt voor het privégebruik

Deze voordelen omvatten een brede waaier van extra’s, gaande van personenwagen, smartphone (al dan niet met een abonnement) en laptop tot het ter beschikking stellen van een privéwoning, inclusief elektriciteit en verwarming. Ook lenen vanuit de vennootschap voor privédoeleinden, al dan niet met rente, kan tot een belasting van een voordeel van alle aard leiden.

Omdat deze voordelen vanuit fiscaal oogpunt als een bezoldiging worden beschouwd, moet u er personenbelasting en (meestal) sociale bijdragen op betalen. Hierbij zou de werkelijke waarde van deze voordelen moeten gelden, maar voor de meest courante voordelen heeft de fiscus een forfait bepaald, dat vaak lager ligt dan de werkelijke waarde.

We zetten enkele populaire voordelen van alle aard in de kijker:

Smartphone: als u via uw vennootschap een toestel ter waarde van 1.000 euro en een bijhorend abonnement van 600 euro aankoopt, dan wordt u belast op een VAA van 144 euro op jaarbasis. Concreet leidt dit tot een bedrag van 80 euro als jaarlijkse belasting. U houdt netto dus meer over.

VAPZ: als u uw VAPZ-premies en sociale bijdragen niet privé, maar door uw vennootschap laat betalen, dan zijn dit voor u als bedrijfsleider voordelen van alle aard die toegevoegd worden aan uw belastbaar inkomen. Voor uw vennootschap zijn dit aftrekbare beroepskosten.

Bedrijfsfiets/speed pedelec: laat uw mobiliteit financieren door uw vennootschap! Als u als bedrijfsleider kunt aantonen dat u deze fiets regelmatig gebruikt voor (een deel van) uw woon-werkverplaatsingen, dan is dat voordeel van alle aard vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Dit geldt trouwens ook voor de onderhoudskosten en stallingskosten. Wist u dat u dit VAA kunt cumuleren met een belastingvrije fietsvergoeding van 0,27 euro per km (inkomstenjaar 2023)?

Kosten privéwoning: de kosten van uw privéwoning – inclusief elektriciteit en verwarming – kunt u door uw vennootschap laten dragen, ook indien u als bedrijfsleider de woning (gedeeltelijk) gebruikt voor de huisvesting van uw gezin. Dit voordeel wordt forfaitair begroot. Maar let op! De fiscus en rechtbanken zijn zeer streng in het beoordelen van de aftrekbaarheid van deze kosten in hoofde van uw vennootschap. U moet uitvoerig kunnen aantonen waarom u voor dergelijke verloning kiest.

Het gebruik van fiscaalvriendelijke voordelen van alle aard kan voor u als ondernemer een waardevolle strategie zijn om zowel de belastingdruk te verlichten als talent in uw bedrijf aan te trekken en te behouden. Het is echter cruciaal om altijd de wettelijke regels te respecteren, zodat u geen risico loopt op dure boetes.

Andere berichten