Met de hervorming van de vennootschapsbelasting werd ook de fiscaliteit van de bedrijfswagen nog maar eens gewijzigd. Zogenaamde “valse hybrides” kunnen niet genieten van het gunstige belastingstelsel van elektrische bedrijfswagens. Ze worden belast zoals een “overeenstemmend voertuig” dat met dezelfde brandstof functioneert. Wat is een overeenstemmend voertuig?

Het belastbaar voordeel

Het belastbaar voordeel van de bedrijfswagen hangt in eerste instantie af van de cataloguswaarde (inclusief de opties, inclusief btw en zonder rekening te houden met kortingen).
Voor de berekening van het belastbaar voordeel wordt dan 6/7de genomen van die waarde. Dat wordt vermenigvuldigd met het CO2-percentage en vervolgens wordt er gecorrigeerd voor de leeftijd door te vermenigvuldigen met 100% – 6% per jaar na de eerste inschrijving (met als absoluut minimum 70%).

Laat ons even focussen op het CO2-percentage: dat percentage bedraagt 5,5% verhoogd met het verschil tussen de CO2-uitstoot van uw auto en de “gemiddelde” CO2-uitstoot van auto’s in België. Per gram C02 er boven of er onder, verhoogt of verlaagt het percentage met 0,1%. Maar het CO2-percentage moet tussen 4% en 18% liggen. De “gemiddelde CO2-uitstoot” wordt jaarlijks gepubliceerd door de overheid.

Ten slotte bepaalt de wet nog dat het voordeel niet minder mag bedragen dan 820 euro (zonder indexering: in 2019 bedraagt het minimum 1.340 euro). 

De bovenstaande berekening geldt ook voor elektrische voertuigen maar vermits er geen CO2-uitstoot is, val je terug op de formule “cataloguswaarde x 6/7 x 4 %” (en evt. nog de leeftijdscorrectie).

Hybride wagens

Er zijn 2 soorten hybride wagens. Je hebt de full hybride wagen waarvan de batterij wordt opgeladen met een fossiele brandstof (eventueel in combinatie met remenergie). En je hebt de plug-in hybride waarbij de batterij wordt opgeladen via een externe energiebron (lees: laadpaal). Als de batterij onvoldoende energie heeft, schakelt de motor over op de fossiele brandstof, niet om de batterij op te laden, maar gewoon om te rijden.

Rij je elektrisch met die wagen, dan is er geen CO2-uitstoot. Maar schakel je om naar de fossiele brandstof, dan is de CO2-uitstoot wellicht evenveel als de benzine- of dieselversie van dat voertuig. Om het voordeel te berekenen werd tot nu toe, net zoals bij andere voertuigen, gewoon gekeken naar de CO2-uitstoot zoals die door de constructeur wordt gepubliceerd.

Steeds meer luxemerken hebben vandaag de dag hybride versies in hun topsegment. Maar  in de praktijk hebben die voertuigen een elektro-motor waarvan de capaciteit duidelijk onvoldoende is om het voertuig voor langere tijd op batterij te laten rijden. De wagen heeft een hybride motor maar in de praktijk zal het vaker met een fossiele brandstof rondtoeren.

Dit misbruik werd ondertussen gecounterd door vanaf 1 januari 2020 voor deze wagens rekening te houden met de CO2-uitstoot van “een overeenstemmend voertuig”.

Valse hybrides

In eerste instantie geldt het enkel voor “valse hybrides”. Dat zijn

plug-in hybrides uitgerust met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht; en

plug-in hybrides met een uitstoot van meer dan 50 gram CO2 per kilometer.

Opgelet: de nieuwe regeling treedt pas in werking op 1 januari 2020 maar geldt al voor voertuigen aangekocht, gehuurd of geleased vanaf 1 januari 2018. 

Wat is nu zo’n overeenstemmend voertuig?

Een recent koninklijk besluit van 5 september 2019 (BS 17 september 2019) definieert erg gedetailleerd hoe de fiscus het zal bepalen.
Er wordt enkel uitgegaan van de gegevens terug te vinden op het gelijkvormigheidsattest. Dat document is gestandaardiseerd binnen de EU.  Valse hybrides worden vergeleken met gelijkaardige modellen op de markt en meer in het bijzonder met het model dat de “valse hybride” op basis van de een aantal criteria het dichtst benadert.
Die criteria zijn hetzelfde merk, hetzelfde model, hetzelfde koetswerktype(bv. SUV’s). De motor maakt uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof.
De verhouding tussen het vermogen van het hybride voertuig en het overeenstemmend model moet het dichtst de één benaderen, en moet begrepen zijn tussen 0,75 en 1,25.

Bijvoorbeeld
De Range Rover Sport (P400e SE), een hybride voertuig, stoot 71 gram CO2 per kilometer uit.
Het overeenstemmende voertuig moet hetzelfde merk hebben (Land Rover), hetzelfde model (Range Rover), hetzelfde koetswerktype (SUV), en voorzien zijn van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof (benzine).
Het blijkt dat er nog drie andere benzine aangedreven Range Rovers in aanmerking komen:

Range Rover Sport (2.0 Si4 S)

Range Rover Sport (3.0 I6 P400 MHEV HST)

Range Rover Sport (5.0 V8 Supercharged HSE Dynamic)

Van deze drie versies benadert de Range Rover Sport (2.0 Si4 S) het dichtst het vermogen van het hybride voertuig. Wel… het voordeel van alle aard zal nu bepaald worden aan de hand van de CO2-uitstoot van de Range Rover Sport (2.0 Si4 S) en die is niet 71, maar wel 218 CO2 per kilometer !

Database

Op de internetsite van de FOD Financiën zal een lijst verschijnen met de overeenstemmende voertuigen. Als u geen overeenstemmend voertuig vindt, betekent dat niet dat u terugvalt op de CO2-uitstoot zoals bekendgemaakt door de fabrikanten. De uitstoot wordt dan vermenigvuldigd met 2,5.

De maatregel treedt in werking op 1 januari 2020 en de database zou klaar moeten zijn rond april 2020 maar we kunnen niet voldoende benadrukken dat deze berekeningswijze van toepassing zal zijn op voertuigen gekocht of geleaset vanaf 1 januari 2018.

Andere berichten