Vanaf 1 januari 2026 is voor Belgische ondernemingen de verplichte invoering van digitale facturatie op komst.

Begin 2024 keurde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetswijziging goed die ondernemingen een fiscaal voordeel geeft wanneer ze overstappen op e-facturatie.

Concreet zullen ondernemers (meer specifiek eenmanszaken en kmo’s) een tijdelijk verhoogde kostenaftrek van 120% in de inkomstenbelasting genieten als ze kosten maken voor een facturatieprogramma of advies in e-facturatie.

Ook grotere bedrijven genieten een fiscaal voordeel, maar dan in de vorm van een investeringsaftrek. Concreet gaat dit over abonnements- of advieskosten voor e-facturatiesoftware, zoals persoonlijke consultancy. De maatregel geldt voor het belastbaar tijdperk 2024 tot en met 2027.

Andere berichten