Traditioneel publiceert de Nationale Bank van België in de eerste helft van december de prijzen voor de openbaarmaking van de jaarrekening voor het volgende jaar. Die prijzen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, zodat de neerlegging van de jaarrekening in 2022 weer enkele eurootjes duurder wordt dan in 2021.

Micro-vennootschappen met een micro-jaarrekening

We kennen in België 3 soorten jaarrekeningen, die afhankelijk zijn van de omvang
van uw vennootschap. De kleinste vennootschapsvorm is de ‘micro-vennootschap’.
Om te kwalificeren als een microvennootschap gelden de volgende voorwaarden:

De vennootschap is geen dochtervennootschap of moedervennootschap.

Op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar overschrijdt uw vennootschap
niet meer dan één van de volgende criteria:
– jaargemiddelde van het
personeelsbestand: 10
– jaaromzet (excl. btw): 700.000 euro;, en

balanstotaal: 350.000 euro. 

Als uw vennootschap dus géén van deze criteria overschrijdt of als ze slechts
één van die criteria overschrijdt, dan mag u een micro-jaarrekening neerleggen.
De informatie die u daarin moet opnemen, is beperkter dan in de twee andere
modellen, maar bevat uiteraard wel een balans, de namen van de bestuurders, enz.

Als u het bestand van uw jaarrekening instuurt onder de vorm van een
gestructureerd databestand (XBRL), dan kost de neerlegging 53,60 euro (in 2021:
51,50 euro) (excl. de bijdrage aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
(CBN) van 3,40 euro). Onder de vorm van een pdf-bestand, kost het u 112,90 euro
(in 2021: 108,40 euro) (excl. de CBN-bijdrage).

U mag voor het micromodel kiezen, maar u mag ook een verkorte of een volledige
jaarrekening neerleggen.

Kleine vennootschappen met een verkort schema

We spreken over kleine vennootschappen als aan de volgende voorwaarden voldaan
is:

De vennootschap is niet beursgenoteerd.

Op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar overschrijdt uw vennootschap
niet meer dan één van de volgende criteria:
– jaargemiddelde van het
personeelsbestand: 50
– jaaromzet (excl. btw): 9.000.000 euro, en

balanstotaal: 4.500.000 euro. 

Een neerlegging volgens het verkort model kost in de vorm van een gestructureerd
databestand (XBRL) 72,50 euro (in 2021: 69,60 euro) (excl. de CBN-bijdrage). Dat
wordt 131,60 euro (in 2021: 126,40 euro) (excl. de CBN-bijdrage) als u uw
jaarrekening in pdf-vorm neerlegt.

Kleine vennootschappen mogen ook een gewone jaarrekening, volgens het volledige
schema, neerleggen, maar geen micro-jaarrekening.

Volledig of geconsolideerd model van de jaarrekening

Alle andere vennootschappen moeten een volledig model van de jaarrekening
neerleggen. In 2022 kost dat voor een jaarrekening in de vorm van een
gestructureerd databestand (XBRL) 317,10 euro (in 2021: 304,40 euro) en voor een
jaarrekening in de vorm van een pdf, is dat 376,40 euro (in 2021: 361,30 euro)
(telkens excl. de CBN-bijdrage).

Verbeterde jaarrekening

Bevatte uw jaarrekening wezenlijke fouten, dan moet u ze verbeteren en moet u
dus een verbeterde jaarrekening neerleggen. In de praktijk kan u dat niet
overkomen met een XBRL-bestand, omdat er daar al controles zijn ingebouwd. Het
kan dus enkel met pdf-bestanden.

Als u een verbeterde micro-jaarrekening neerlegt, dan kost u dat 46,10 euro.

In de andere gevallen is dat 72,50 euro.
Bij verbeteringen is er geen
CBN-bijdrage van 3,40 euro verschuldigd.

Noteer nog dat het model dat u moet gebruiken, niet alleen afhangt van de
bovenvermelde criteria. U moet ook nog eens rekening houden met het feit dat een
vennootschap onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een
andere balans heeft – er zijn nu bijvoorbeeld vennootschappen zonder
maatschappelijk kapitaal. Maar dat heeft geen gevolgen voor de prijs van de
neerlegging.

Op de website van de Balanscentrale vindt u alle mogelijke modellen terug:
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/modellen/modellen-vennootschappen.

Andere berichten